Hvad er hypnose?

Hypnose er en helt naturlig sindstilstand, som du befinder dig i flere gange om dagen.

Det er naturligt at du bevæger dig ind og ud af hypnotiske sindstilstande i din hverdag. F.eks. har du måske prøvet:

  • Når du kører bil, at du pludselig opdager at du er kommet længere end du regnede med.
  • At du leder efter noget, men kan ikke se det, selv om det er lige foran dig.
  • At blive følelsesladet når du ser en film eller hører musik.
  • At være optaget af noget, så du ikke registrer at nogen snakker til dig.

Der er mange eksempler på situationer hvor vi gå i hypnose, men det der er vigtigt at vide er, at det er almindeligt og helt naturligt.

Fokuseret opmærksomhed

Hypnose er en tilstand af skærpet fokuseret opmærksomhed, hvor du er mere modtagelig overfor positive forslag der bliver givet til dig. 

Mere modtagelig

Kort fortalt, så vil dit sind lettere acceptere forslag om de positive forandringer du ønsker dig, når du er i hypnose. Forslag som sindet normalt vælger fra ved dagsbevidsthed, pga. allerede lageret overbevisninger i sindet.

F.eks. hvis dit sind allerede har lagret en overbevisning om, at andre er bedre end dig og det er dig der ikke er god nok (Lavt selvværd). Her vil sindet typisk ikke acceptere rosende ord fra andre eller dig selv. Så hvis du får fortalt 4 gode forslag om dig selv og et 5. forslag, som kan antydes lidt negativt, så vil dit sind vælge det 5. forslag og fravælge de 4 gode forslag.

Eller det kan være en lageret overbevisning i sindet om at det er farligt at flyve (flyfobi). Her vil dit sind ved dagsbevidsthed fravælge de positive forslag om, at det er trygt at flyve og de negative forslag om, at det er utrygt og farligt vil blive accepteret.

Det er derfor en stor fordel at arbejde med følelsesmæssige forandringer og ændringer i overbevisninger i hypnose, da du helt automatisk er mere modtagelig for positive forslag i hypnose. 

Fysisk fornemmelse

Hypnose kan ikke mærkes, da det er en sindstilstand. Der er derfor ikke en bestemt fornemmelse i kroppen der fortæller dig at du er i hypnose. Du kan dog mærke det som vi laver i hypnosen. F.eks. afslapning og du bliver mere afslappet. Det er derfor ikke selve hypnosetilstanden du mærker, men mere effekten af det vi laver i hypnosen.

Søvn

Hypnose er ikke søvn. Du er vågen og bevidst med i hypnosen hele vejen. Laver du hypnose sammen med mig, vil du nogle gange opleve at jeg siger ordet ”SOV” til dig. Det betyder ikke at du skal sove, men at du bare skal slappe af, lige så meget som når du sover. Falder du i søvn i hypnosen, vil du gå ud af hypnosen. Du derfor indstille dig på, at være vågen når vi laver hypnose.

Huske eller ikke huske

I Hypnosen hos mig vil du huske det der sker, som du almindeligvis husker det du oplever.

Fri vilje

Du kan ikke hypnotiseres, hvis du ikke ønsker det. Du kan ikke hypnotiseres til at sige eller gøre noget du ikke ønsker.

Du har altid din frie vilje, det gælder både i og udenfor hypnosen.

Selvhypnose

Det er i virkeligheden dig selv der tager dig selv i hypnose. Det gør du ved at følge mine instruktioner. Derfor er alt hypnose i virkeligheden selvhypnose.

Samarbejde

For at tage dig selv i hypnose, skal du følge instruktionerne fra start til slut. Det er derfor et tæt samarbejde mellem dig og mig, hvor jeg giver instruktionerne og du følger dem. Det kan også beskrives som at være med på legen. Jeg giver instruktionerne og du følger dem og i det samarbejde vil forandringerne blive skabt.

Fare vild i hypnose

Du kan ikke fare vild i hypnose. Hvis du stopper med at følge instruktionerne, vil du stille og roligt gå ud af hypnosen og hvis du falder i søvn, vil du også gå ud af hypnosen.

Hypnose til hvem

Alle med en IQ over 70 og som vælger at følge instruktionen kan hypnotiseres. I hypnoterapi arbejder jeg indenfor normalområdet. Dvs. min målgruppe er det almene menneske med almene følelsesmæssige problemstillinger.

Holdbarhed

Almindelig hypnose kan have en kort holdbarhed. Avanceret hypnoterapi kan skabe en vedvarende forandring. Hos Storm Hypnose arbejder vi med avanceret hypnoterapi. Læs mere under hypnoterapi.

Du er altid velkommen til at kontakte Storm Hypnose og få en uforpligtende snak om hvordan hypnose og hypnoterapi kan hjælpe dig. Ring på tlf. 61515357 og hør om Winnie Storm kan hjælpe dig.